Automatické záložné zdroje

Dodávame  elektrocentrály  ako automatické záložné zdroje:

Naša firma ponúka riešenie pre dokonalé ovládanie záložných zdrojov pomocou elektrocentrál. V spolupráci s firmou Güde ponúkame plynule naštartovanie elektrocentrály .Po skončenia cyklu nezostává palivo v karburátore a tým nie je ohrozená ďalšia prevádzka z dôvodu vyschnutia usadenín v karburátore. Je zaistená vysoká prevádzková spoľahlivosť benzínových elektrocentrál v automatickej prevádzke.

Naše riešene zabezpečuje pre elektrocentrály s automatickým pripojeným napájanie dôležitých technológií pri mimo tolerančnom napätí verejnej siete s možnosťou nastavenia posunu štartu ako aj možnosťou vypnutia aby krátkodobé výpadky verejnej siete zbytočne ne zaťažovali elektrocentrálu ,alebo keď to prevádzka vyžaduje /napríklad chladiace boxy / až po potrebe zapnutia klimatizácie.

Zariadenie zodpovedá a vyhovujú normám STN – EU.

Riadiacu jednotku vieme dodať aj pre stavajúce inštalovanie elektrocentrály u Vás

Impuls 3x400 ,1x230

Základné vybavenie ovládania elektrocentrál pre automatické pripojenie do siete po výpadku prúdu.

          riadiaci modul IMPULS®  pre automaticky  štart elektrocentrály model IMPULS 3X400 pre trojfázove pripojenie a IMPULS 1x230 pre jedfázove pripojenie

          riadenie je viacnásobne zabezpečené pred náhodnými udalosťami

          dobýjanie a prácu   záložného zdroja a batérie je zabezpečená aj pri výpadku prúdu

          palivový ventil zabezpečuje ,že elektrocentrála sa vypne pri nábehu dodávky prúdu až po odčerpaný paliva s karburátora

          oznamovanie výpadku prúdu cez GSM bránu ,možnosť kontroly odpočúvaným priestoru elektrocentrály, oznámenie  skončenie núdzového stavu.

          Možnosť pripojenia do internetu a tak sledovať stav alebo riadiť resp. upraviť nastavenie riadiaceho modulu .

          Ovládacia a monitorovacia  konzola ma displej pre zobrazenie stavu pre 6 funkcií

          V šiestych radkoch displeja

          zaistenie vlastnej spotreby záložného zdroja

          ovládanie palivového ventilu pre benzínové EC

          automatické dobíjanie štartovacej batérie.

Rozšírené vybavenie:

          Kontrola paliva

          Kontrola prevedenia vykaných povinných kontrol

          Oznámenie havarijného stavu

Pri pripojený modulu pre pripojenie do PC siete nie je potrebná pevná IP adresa  je možne sledovať všetky stavy ako aj ich meniť podľa potreby aj cez internet a teda aj vykonania predpísaných kontrol.

          - SMS správy o zmene technologického stavu záložného zdroja

- kontrola aktuálneho technologického stavu záložného zdroja

- diaľkové ovládanie záložnej elektrocentrály zdroja pomocou SMS/ internetu

- možnosť diaľkového prestavenia modulu GSM

          ďalšia možná výbava panela podľa požiadaviek užívateľa

 

Kontakt: 0903233997

 

Orientačne ceny:  Elektrocentrála v základnom vybavený   1 999,- EUR bez DPH

                              Inštalácia do siete bez nutnosti

                              stavebného zásahu                            cca    500,- EUR bez DPH